top of page
ERP_Bakgrunn2.jpg
Seminar_2024.jpg

PengVin Seminar

PengVin har normalt et seminar i året for å vise hva som er av nyheter i neste PengVin versjon!

PengVin er mitt i et teknologi skifte som vil gi mange spennende nyheter. På grunn av at det tar tid å få inn alt som finnes i PengVin vil det ikke bli noe seminar i 2024.

Slik det ser ut så vil vi har en ny versjon av PengVin i ny drakt klar i løpet av 2024!

Vi regner med at neste seminar vil holdes i Q1 2025

bottom of page